Programma

Op het programma wordt nog getimmerd, hieronder staat het programma van een vorige concert ter informatie.


Deel 1 - Sacrale muziek

Muziek van de broederschappen van Ceriana

Miserere di Santa Caterina d'Alessandria

Na de avondmis van Witte Donderdag en tijdens de grote processie van Goede Vrijdag wordt een deel van Psalm 51 gezongen door de vier lekenbroederschappen van Ceriana, waarvan ieder zijn eigen toonzetting heeft bewaard in het collectieve geheugen. Hier wordt de versie van de "Rode" broederschap gezongen.

Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid : delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden.
Was mij wel van mijn on gerechtigheid : en reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen : en mijn zonde is steeds voor mij.
Tegen U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen : opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.
Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren : en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.
Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste : en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.
Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn : was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

Alma Cuntempla di Santa Caterina d'Alessandria

Van dezelfde broederschap komt deze hymne van contemplatie.

Zeel, beschouw het lijden van uw Verlosser; gij die dit heeft veroorzaakt, weent met al uw hart.
Zie Hem bidden in de tuin, ter aarde geworpen, badend in bloed; Hij brengt ons tot medelijden.
Op barbaarse wijze heeft Pilatus Hem tot een gruweldood veroordeeld, op het kruis waar Hij stierf.

Stabat Mater della Visitazione

De "blauwe" broederschap bewaart deze zetting van de bekende tekst van de franciscaan Jacopone da Todi (13e eeuw). Ook deze wordt gezongen tijdens de Goede Week.

Naast het kruis, met schreiende ogen Stond de moeder, diep bewogen Toen de Zoon te sterven hing,
En haar door het zuchtend harte, Overstelpt van wee en smarten, 't Zevenvoudig slagzwaard ging.
En als 't lichaam dan zal sterven, Doe mijn ziel de glorie erven Van het hemels paradijs.
Amen.

Quasi Cedrus

Gezongen op feesten van de Heilige Maagd.

Ik ben groot geworden als de ceder groeit op Libanon, als een cipres op de berg Sion, of een palmboom in Cades of een rozestruik in Jericho … ook U Heer, heb meelij met ons


Deel 2 - Profane liederen

Liekes en ballades in 't Italiaans en in het Serianascu dialekt

Ghe n'éira tre figliete

Serianascu-versie van “Die Drÿ Meiskes”, een zeer bekende ballade in Italië en zuid-Frankrijk. Normaal zegt de visser dat hij geen geld wil, alleen een liefdeskus; in Ceriana is het waarschijnlijk mogelijk om beide opties aan te vinken.

Er waren drie meisjes, o gigugin
Er waren drie meisjes la bela savadai
Cumprai, simunai, gigugin, dai dai
Er waren drie meisjes, zo schoon als de liefde zelf.

Severina de schoonste is gaan zeilen
Ze zeilde drie dagen, haar ringetje is in het water gevallen

« O visser van de golven, kom even hier vissen
Vang mijn ringetje dat in de zee is gevallen »

«En als ik het vang, wat krijg ik dan? »
«Honderd gouden munten in een gouden buidel»
«Honderd gouden munten en een liefdeskus.»

L'anelìn ch'a ne porta au diu

Bij het ter pers gaan nog geen informatie over deze tekst, het gaat over een lammeke. Wordt spannend ...

I quattro genovesi

Misdaad en straf: drie slachtoffers van de economische crisis overvallen een diligence en lopen weg met een hoop geld. Ze hopen een nieuw leven te beginnen in Cremona, maar daar worden ze gespot door een alerte politieagent en ze vliegen de bak in.

La Marietta

Om te bewijzen dat een liefdesverhaal voor ene keer alleen uit gelukkige momenten kan bestaan.

Midden in de weide heeft La Marietta van mij een roos gestolen. Kom, kom mijn liefde, geef mij mijn gestolen bloem, ik heb het gezworen: ik trouw met jou.
De mooie bloem die je mij schonk heb ik in mijn hoed gestoken, ik heb een nog mooier geplukt. Als ik trouw met Marietta wil ik haar zeer dicht bij mij houden.
La Marietta ik trouwde met haar, trouwde eergisteren, nu heb ik geen zorgen meer. La Marietta is mijn bruid, schoon gelijk een roos, ik wil alleen van haar houden.
Zoveel bloemen op de weide, en tussen deze een jasmijn die doet dromen van een mooi kind. Hij is de vreugde van La Marietta en hij lijkt op zijn papa.